056-Daniš-Miroslav-4

bodové hodnotenie:


Vyradené – nezobrazuje príbeh, nevhodná kompozícia