057-Daniš-Miroslav-5

bodové hodnotenie:


Vyradené – nezobrazuje príbeh, nevhodná kompozícia