055-Daniš-Miroslav-3

bodové hodnotenie:


Vyradené – nezobrazuje príbeh, nevhodná kompozícia