054-Daniš-Miroslav-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nezobrazuje príbeh, nevhodná kompozícia