053-Daniš-Miroslav-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nezobrazuje príbeh, nevhodná kompozícia