343-Vinczeová-Vanessa-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň