342-Vinczeová-Vanessa-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň