338-Vargová-Diana-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň
Koncert Ludwiga van Beethovena v Empírovom divadle v Hlohovci