337-Uhrincová-Dominika-1

bodové hodnotenie:


Brázdi( nielen zahraničie, ale objavovať; krásu domoviny. Kopce, nížiny; vodné plochy; zámky; parky či bujné lesy. Toto všetko ponúka Trnavský kraj