316-Súlovcová-Alexandra-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň