244-Petrášek-Tadeáš-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň
Úlohou mojej risografiky je zobrazovať rôzne významné časti Trnavského kraja, ktoré majú reprezentovať Trnavský kraj.Hneď ako prvé si všimnite siluetu Baziliky svätého Mikuláša, ktorá je situovaná v strede risografiky. Po pravici Baziliky je zobrazený najvyšší vrch Trnavského kraja Záruby a po ľavici Smolenický zámok. Tieto tri záujmové body tvoria jednu z častí mojej risografiky. Úlohou tejto časti je oboznámiť percipienta s miestom, ktoré je na diele zobrazené. V tomto prípade ide o Trnavský kraj.V popredí vidíme Krajinský most v Piešťanoch, ktorý som vybral pre jeho osobitý architektonický vzhľad a jeho síce krátku, ale zato významnú históriu. Tento most bol postavený v 30-tych rokoch minulého storočia a bol jedným z najodvážnejších mostných projektov tej doby. Za svoju krátku históriu si prešiel skutočne mnohým a teraz plní svoju úlohu spájať Kúpeľný ostrov s Piešťanmi pre autá, chodcov a taktiež cyklistov.Na Krajinskom moste sú zobrazený aj dvaja cyklisti. Títo cyklisti predstavujú možnosť preskúmať Trnavský kraj aj inak ako cestovaním v aute. Trnavský kraj má množstvo cyklo-chodníkov a cyklo-trást, ktoré umožňujú ľuďom spraviť si pekný výlet, a tak uvidieť množstvo krás tohto kraja.V spodnej časti risografiky sú zobrazené vlny, ktoré predstavujú veľké množstvo vodných nádrží, jazier, termálnych prameňov, ale aj zdrojov pitnej vody v celom Trnavskom kraji.Nakoniec sú na risografike situované dva historicky významné body Trnavského kraja. Nechcel som k nim pridať žiadne doplnky, ktoré by percipientovi rozpovedali príbeh skrývajúci sa za nimi, a tým ich zobrazili iba v jednom “svetle. Zámerne som ich nechal také, aké sú. Aby sa pozorovateľ mohol zamyslieť sám nad ich dôvodom a významom. Ako autor som ich vybral z dôvodu, že predstavujú hlboko zakorenené umenie človeka na tomto území, ktoré siaha až do doby kamennej.Moravianska venuša vyjadruje začiatok umenia na našom území. Zároveň vyjadruje krásu a jednoduchosť, ktoré so sebou umenie môže priniesť a hovorí nám, že už v dávnych dobách sa človek zaoberal rozvojom ducha a nielen tela. A tak predstavuje dôležitosť umenia v našich životoch.Barlolámač je podľa mňa skvelým príkladom toho, ako umenie dokáže odovzdať hlbokú myšlienku. Samotná postava hovorí o uzdravení človeka z choroby. Robí reklamu Kúpeľom, ktoré svojimi liečivými termálnymi prameňmi uzdravujú človeka z jeho chorôb a jeho telu poskytujú určitý relax. Ale príbeh za ním nám hovorí čosi viac. Ukazuje nám ťažký príbeh človeka, ktorý pracoval tak tvrdo, ktorý šetril a hľadal účinné riešenia, že premenil malú obec v celosvetovo známe kúpeľné mesto.Celá risografika spája architektonické, prírodné ale aj umelecké krásy Trnavské kraja, ktorých je na našom území naozaj mnoho.