243-Pažáková-Nina-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň