241-Paulovičová-Barbora-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň, nevhodná kompozícia, nevhodný motív