240-Paulovičová-Barbora-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň, nevhodná kompozícia, nevhodný motív