236-Pafčo-Dávid-3

bodové hodnotenie:


Vyradené – nezobrazuje príbeh
MESTSKÁ VEŽA NA JESEŇTato Trnavská pamiatka je asi niečím jedinečná, krásne dotvára príbeh samotného mesta, pričom sa stáva aj jeho ústredným jednoduchým bodom pozornosti. Príbehy sú utkané z nití, ktoré sa vlnia, krížia, zapletajú niekedy aj pretrhnú. Preto je celé vyobrazenie návrhu v linkovej podobe kde sa celý pribeh skladá do jedného celku. Minimalistické stvárnenie má však aj podobu hry kedy si pozorovateľ má všímať aj maličké detaily a rozmýšľať nad celým dielom a tak nímať aj samotný príbeh.