235-Pafčo-Dávid-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nezobrazuje príbeh
Trnava je celoročne centrom divadelných predstavení, koncertov, múzejných expozícií, výstav v galériách či hudobných festivalov. Srdce ako hlavný motív, znázorňuje kultúrne postavenie Trnavy a jej citu pre umenie ktoré si hlboko ponecháva vo svojom vnútri. Príbehy sú utkané z nití, ktoré sa vlnia, krížia, zapletajú niekedy aj pretrhnú. Preto je celé vyobrazenie návrhu v linkovej podobe kde sa celý pribeh skladá do jedného celku. Minimalistické stvárnenie má však aj podobu hry kedy si pozorovateľ má všímať aj maličké detaily a rozmýšľať nad celým dielom a tak nímať aj samotný príbeh.