219-Mehlyová-Rebeka-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň
JÁN SAMBUCUS Ján Sambucus sa narodil v 16. storočí, v meste Trnava, vo vtedajšom Uhorsku. Ako jednému z mála Uhrov sa mu podarilo pracovať na Viedenskom dvore. Tento príslušník slovenského etnika bol vzdelaný humanista, básnik, polyhistor, lekár, príležitostný autor latinskej poézie, alegorických obrázkov a úvah o rečníckom umení.Grafika je metaforou na pôsobenie Jána Sambucusa v zahraničí a hlavne vo Viedni, kde založil svoju knižnicu nazývanú Museolum. Vtedy bola jednou z najväčších súkromných knižníc v Európe. Nachádzali sa v nej grécke či latinské rukopisy, antické artefakty či staré mince. Nášmu hrdinovi sme vypožičali telo sochy Discobola, pretože ako píše Kenneth Clark v časopise The Nude, tento grécky muž je pripravený hodiť svoj disk „čistou inteligenciou“. Ján Sambucus svoju knihu s názvom Museolum vrhá smerom k Viedni. Nikdy však nezabudol na to, že pochádzal z Trnavy a preto podstavec, na ktorom stojí, nesie pôdorys mesta Trnavy s latinským názvom Tyrnavia a jedným so symbolov trnavy – kruh predelený troma čiarami. Celá grafika je vyhotovená vo farbách terajšieho trnavského erbu, avšak v odtieňoch, ktoré ponúka Riskoprint.