218-Mečiarová-Katarína-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň
Víla Ilona, duša Žitného ostrova.Sama víla Ilona je Žitným ostrovom, modré pramene živej vody Dunaja sa prepletajú pomedzi jej zlaté vlasy a človek čistého srdca dostáva od nej tú možnosť pokojne žiť v tejto zlatom posiatej krajine.