214-Matuška-Jozef-5

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň, nezobrazuje príbeh
5. Vodný mlyn, ktorý sa nachádza asi dva kilometre od dediny Tomášikovo postavil v roku 1893 mlynár János Maticza. na brehu Malého Dunaja. Filmári tu nakrúcali v interiéri scénu z filmu Tisícročná včela so Štefanom Kvietikom. Na ďalšiu využili susednú lúku, kde sa konala politická agitácia. A to nie je všetko. Aj tvorcom ďalšieho známeho seriálu Vivat Beňovský učaroval kúzelný autentický mlyn v Tomášikove. Nocoval tu Jozef Adamovič, ktorý stvárňoval slávneho cestovateľa Beňovského.