192-Magerová-Júlia-5

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň, nevhodná kompozícia, nevhodný motív