191-Magerová-Júlia-4

bodové hodnotenie:


PRÍBEH NÁVRHU TRNAVA SLZIACI OBRAZ PANNY MÁRIE V BAZILIKE SV. MIKULÁŠA Mesto bolo zaťažené zákernou morovou epidémiou. Mor sa rýchlo šíril a vyberal si stále nové obete. Mestská rada hľadala cesty k jeho zastaveniu. K eď si už utrápení obyvatelia nevedeli rady, na sviatok Obetovania Panny Márie, teda 21.novembra, sa rozhodli viesť procesiu so zázračným obrazom patrónky Trnavy. Modliaci sa veriaci spoločne prechádzali mestom a procesiu napokon zakončili v chráme. So slovami „Te Deum Laudamus – Teba Bože chválime”, mor náhle skončil. Aj vďaka týmto zázrakom bola v roku 2008 Bazilika sv. Mikuláša vyhlásená za Mariánske pútnické miesto Trnavskej arcidiecézy.