110-Hozzankova-Sara-1

bodové hodnotenie: 8


Príbeh lásky dvoch sôch dáva do novej pespektívy príbehy piešťanského Barlolámača a Moravianskej venuše. Bola to práve ich láska čo podmienila prekročenie Váhu z Kúpeľného ostrova, a tak dnes Barlolámač symbolicky láme barlu na Kolonádovom moste. Pozadie kraja dotvárajú symbolicky samostatné príbehy sôch a scenéria Pieštanského regiónu s hradiskom Kostolec.