109-Horník-Filip-2

bodové hodnotenie:


grafika Skalický rubín

Pri tejto grafike som chcel spracovať tému Záhoria. Motívom bolo pre mňa bohaté kultúrne dedičstvo no zároveň som chcel do grafiky dostať vtip a temperament, ktorým je táto oblasť známa. Skalická rotunda je podľa mňa najkrajšia v celom kraji. Výber bol pre mňa jasný. Po otočení plagátu sa zo strechy stáva po okraj naplnený pohár. Výber nápoja bol rovnako jasný. Skalický rubín je legendárny pre svoju chuť aj farbu. Preto červená, rotunda a rubín.