064-Dobrovodská-Eliška-2

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň, nevhodná technika