063-Dobrovodská-Eliška-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň, nevhodná technika