061-Digoňová-Annamária-4

bodové hodnotenie:


ZO ZADNEJ IZBY AŽ DO PARÍŽA Štefan Hulman-Petrech nazval v miestnom nárečí malú sošku panenka a schoval ju doma do šuplíka v zadnej izbe. Asi po roku ju od neho počas návštevy vydrankal nákupca dreva, ktorý ju poskytol na expertizu nemeckému profesorovi archeológie Lotharovi Zotzovi. Ten posunul sošku na potvrdenie pravosti do parížskeho Múzea človeka. Expertiza bola pozitivna.