060-Digoňová-Annamária-3

bodové hodnotenie:


TAJOMSTVO VYORANEJ „PANENKY” Keď pred deväťdesiatimi rokmi Štefan Hulman-Petrech oral svoje pole na Podkovici pri Moravanoch nad Váhom, zrejme sa ani veľmi nečudoval, čo mu to zem zrazu vypľula. Veď ľudia v okolí Piešťan boli už dávno zvyknuti bežne nachádzať pozostatky po pravekých lovcoch. V paleolite (staršia kamenná doba charakteristická piatimi dobami ľadovými) tunajšie termálne pramene zabraňovali zamŕzaniu Váhu, čo znamenalo pre zver celoročný prístup k vode. A kde je zver, tam sú aj lovci. Pravekí ľudia, ktorí obývali dnešné Piešťany a okolie, mali vďaka horúcim prameňom zverí dosť, a tak mohli svoj čas venovať aj zhotovovaniu ozdôb a amuletov. Vytvárali napríklad sošky žien, ktoré mali zabezpečiť ochranu a pokračovanie rodu. Práve takúto sošku vyrezanú z mamutieho kla našiel moraviansky roľník.