Znamenia

istá osoba vo všetkom videla znamenia, aj v znamení o zmene smeru jazdy

Turn signal

certain person has always sent mixed turn signal