Znamenia

istá osoba vo všetkom videla znamenia, aj v znamení o zmene smeru jazdy