Vzťahy

istá osoba vychádzala s ľuďmi na psí tridsiatok

Talks

certain person liked small money talks