Vzťahy

istá osoba vychádzala s ľuďmi na psí tridsiatok