Prežieranie

istá osoba sa horko ťažko prežierala životom

Devour

certain person had a hard time devour through life