Prežieranie

istá osoba sa horko ťažko prežierala životom