Kroky

istá osoba už rok po svojom narodení urobila prvé právne krôčiky

First steps

certain person has taken the first legal steps a year after her birth