Kroky

istá osoba už rok po svojom narodení urobila prvé právne krôčiky