Pýtala sa zmija
– “kde je Polynézia?”
Dali sme jej glóbus,
už ho ovíja…