Vďaka knihe pozná krava,
čo je seno a čo tráva.
Keďže je však lakomá
svoju knihu v bruchu má.