Chobotom slon knihu píše,
keď dopíše, dá do skrýše.
Slonica sa čuduje,
čo takého spisuje.