Slimák sa vydal na šikmú plochu,
ukradol šalát aj mrkvy trochu.
Letel sa schovať do priekopy,
deti ho našli podľa stopy.