Náš pes zrazu zmĺkol, zvážnel,
odrazu nás poslúcha.
A to iba blcha malá,
čosi múdre,
pošepla mu do ucha.