Zleteli orly z Tatry,
ich let riadili vatry.
Zle sa takto naviguje,
netrafili do Únie.