Videli sme mravce malé,
chovali sa nemravne.
Chodili aj poza školu
a to bolo nesprávne.