Starý medveď v doline
vetry vetral po zime.
Dolinu on túto ľúbi,
zlostia ho len holoruby.