Čudne kohút kikiríka,
stratil kľúčik od budíka.
Deti taký nápad majú,
že mu mobil požičajú.