Čo čaká kačku čaptavú,
keď prejde cez dvor, cez trávu?
Čaká ju dobrá kúpačka,
chýba jej iba čiapka kúpacia.