Jašila sa jašterica jašila,
veľa času pri jašení zabila.
“Tento život som si sama zvolila,
jaš sa aj ty!” – všetkým radila.