Kúpe sa hus v lavóre,
ktorý našla na dvore,
lebo dnes je nedeľa
a je z toho veselá.