Zmysleli si milé deti
pozvať hada na špagety.
Pospomínal rôzne pletky
špagety im zjedol všetky.