Divá sviňa kino míňa,
nezastaví v galérii, divadle.
Radšej beží, bez obzretia,
len nech je už pri žrádle.