Uveril náš chameleón,
že šaty robia človeka.
Nechce sa mu vôbec učiť,
len sa večne prezlieka.